Kahepäevase koolituse käigus käiakse läbi instruktorite koolitusmaterjali teoreetiline osa ning tehakse praktilisi harjutusi. Instruktorite kursuse eesmärgiks on ühtlustada arusaamu algõppe käigus õpilastele antavatest teadmistest ja oskustest; kooskõlastada, et purjelaua algõppe pakkujad kasutavad ühtselt mõistetavaid termineid, lähtuvad sarnasest õpetusmetoodikast ning käsitlevad oma kursustel samu teemasid. Kursuse lõpus täidetakse väike küsimustik ning selle tulemuste põhjal väljastab EPL kursuse läbinutele purjelaua algõppe instruktori kvalifikatsiooni.

Väike meeldetuletus on väga oluline kõigile koolitajatele, samuti on palju kasu materjali süsteemsest üle kordamisest ning kogemuste vahetamisest kolleegidega.

Kursuse hind on 30 eurot. Osalustasu võib maksta ülekandega või koha peal sularahas.
Atesteeritud instruktoritele on osalemine tasuta.
Registreerimine ja täpsem info e-posti aadressil betti.vainkyla@gmail.com
Kursuse kava saadetakse osalejatele hiljem.

IMGP1560V