Juhatuse koosolek 17.05.2018
Juhatuse koosolek 30.04.2018

EESTI PURJELAUALIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 2011

EESTI PURJELAUALIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 2010 (informatiivne, kuna 29.04.2010 toimub korduskoosolek)

EESTI PURJELAUALIIDU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 2009

22. jaanuaril toimus EPLi juhatuse strateegia-alane koosolek, kus arutati suhteid tekkivate surfiklubidega ja viidi lõpuni strateegiakaardi koostamine

19. jaanuaril 2009 toimus EPLi juhatuse strateegia-alane koosolek, kus alustati strateegilise kaardi visandamisega

06. jaanuaril 2009 toimus EPLi juhatuse strateegia-alane koosolek, kus analüüsiti väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohtusid ning selekteeriti neist olulisemad.

10. novembril toimus EPL juhatuse koosolek, kus vaadati üle hooaja karikate näidised, analüüsiti EPLi struktuuri nii üles kui allapoole, alustati konkurentsianalüüsiga.

05. novembril toimus EPL juhatuse koosolek, kus jätkati strateegia planeerimist SWOT analüüsiga, kaardistati ja analüüsiti sisekeskkonnast tulenevaid tugevusi ja nõrkusi ning väliskeskkonnast tulenevaid ohte ja võimalusi. Protokollitud strateegia loomise mudelisse.

protokoll 7, oktoober 2008

protokoll 6, august 2008