Üldkoosolek

Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu liikmete üldkoosolek. Liidu põhikirja tähtsamate punktide muutmiseks on vajalik kõigi liidu liikmete nõusolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Vahepealsel ajal juhib Liitu juhatus.

Juhatus

Eesti Purjelaualiidu juhatus koosneb seitsmest liikmest ning valitakse üldkoosolekul kaheks aastaks. Kuni 2020 üldkoosolekuni on juhatuse liikmed:

Ain Härmson,
Andres Valkna,
Raoul Burmann,
Kristel Oitmaa,
Margus Otsa,

Arengukava

Juhatus koostas 2016 aasta lõpus uue arengukava. Üle on vaadatud identiteedi mõte, täpsustatud Liidu uued eesmärgid ja välja toodud peamised fookusvaldkonnad, mille kaudu Liit järgmise nelja aasta jooksul eesmärgid saavutab. Peamine muudatus on keskendumine surfispordile laiemalt, sest purjelaua kõrval edendab Liit täna edukalt erinevaid surfialasid. Väljapaistvad näited on talisurf ja aerulaud (SUP), kuid edendame kõiki uusi surfiga seotud rannaspordialasid.
Eesti Purjelaualiidu (Surfiliidu) arengukava 2017-2020

 

Surfiklasside tegevust juhivad ja koordineerivad: