Üldkoosolek

Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu liikmete üldkoosolek. Liidu põhikirja tähtsamate punktide muutmiseks on vajalik kõigi liidu liikmete nõusolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Vahepealsel ajal juhib Liitu juhatus.

Juhatus

Eesti Purjelaualiidu juhatus koosneb 5 liikmest ning valitakse üldkoosolekul kaheks aastaks. Kuni 2018 üldkoosolekuni on juhatuse liikmed:

Ain Härmson,
Andres Valkna,
Raoul Burmann,
Tõnis Kask,
Betti Vainküla

Arengukava

Juhatus koostas 2012 aasta lõpus uue arengukava. Üle on vaadatud identiteedi mõte, täpsustatud Liidu uued eesmärgid ja välja toodud peamised fookusvaldkonnad mille kaudu Liit järgmise nelja aasta jooksul eesmärgid saavutab.
Eesti Purjelaualiidu arengukava 2013-2016

 

Purjelauaklasside tegevust juhivad ja koordineerivad: