Üldkoosolek

Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu liikmete üldkoosolek. Liidu põhikirja tähtsamate punktide muutmiseks on vajalik kõigi liidu liikmete nõusolek. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Vahepealsel ajal juhib Liitu juhatus.

Juhatus

Eesti Purjelaualiidu juhatus koosneb viiest kuni üheteistkümnest liikmest ning valitakse üldkoosolekul kaheks aastaks. Kuni 2024 üldkoosolekuni on juhatuse liikmed:

  1. Ingrid Puusta
  2. Kristel Oitmaa
  3. Ain Härmson
  4. Matthew Rickard
  5. Raoul Burmann
  6. Vahur Haava
  7. Isabella Glušauskaite

Juhatus on valinud Liidu peasekretäri rolli täitma Kristel Oitmaa (info@purjelaualiit.ee; 5228877)

Arengukava

Juhatus koostas 2016 aastal arengukava perioodiks 2017 – 2020. Üle on vaadatud identiteedi mõte, täpsustatud Liidu uued eesmärgid ja välja toodud peamised fookusvaldkonnad, mille kaudu Liit järgmise nelja aasta jooksul eesmärgid saavutab. Peamine muudatus on keskendumine surfispordile laiemalt, sest purjelaua kõrval edendab Liit täna edukalt erinevaid surfialasid. Väljapaistvad näited on talisurf ja aerulaud (SUP), kuid edendame kõiki uusi surfiga seotud rannaspordialasid.
Eesti Purjelaualiidu (Surfiliidu) arengukava 2017-2020

 

Surfiklasside tegevust juhivad ja koordineerivad: