EPL liikmed Aastane tasu Liikme avaldus (uutele liikmetele) Liikmelisus sisaldab
Kool, klubi (jur. isik) või tiim (seltsing) 100 € + 25 € iga liikme eest Klubi/kool või tiim
Tavaliige (eraisik) 40 €; klubi liige 25 € eraisik purjenumbrit ja/või EPL võistluslitsentsi
Noorliige (U19) 25 € noor (U19) purjenumbrit ja/või EPL võistluslitsentsi

Lisaks on võimalik soetada ühekordne võistluslitsents kui ei soovita astuda EPL-i liikmeks, aga on soov osaleda näiteks Eesti meistrivõistlustel. Sel juhul on ühekordseks võistluslitsentsi maksumuseks 35 € (sisaldab võistlusnumbrit) ja aastane võistluslitsents, maksumusega 50 € (sisaldab võistlusnumbrit).

MTÜ Eesti Purjelaualiit konto: EE662200221011060355

 1. EPL liikmestaatust saavad taotleda kõik purjelauaspordiga tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud.
 2. Juriidilise isiku esindajaks EPL-is on juriidilise isiku poolt määratud füüsiline isik.
 3. Liikmed saavad EPL-ga liituda otse kui ka läbi klubi, kooli või tiimi. Viimasel juhul esindab liiget volitus alusel klubi.
 4. Kõik aastamaksu tasunud EPL füüsilised liikmed omavad õigust purjenumbrile ja/või võistluslitsentsile.
 5. Eesti Purjelaualiidu kui rahvusliku spordi alaliidu poolt väljastatud purjenumber (võistluslitsents) on eelduseks startimisel Eesti Meistrivõistlustel ja Eesti esindajana rahvusvahelistel võistlustel.
 6. Liikmeks astumisel tuleb tasuda aastamaks vastavalt hinnakirjale avalduse täitmisel avalduse vastuvõtja kätte või 5 tööpäeva jooksul MTÜ Eesti Purjelaualiidu kontole EE662200221011060355.
 7. Klubide, koolide ja tiimide EPL liikme nimekirjad palume saata veebruarikuu jooksul. Aasta jooksul klubiga liitunud liikmeid saab klubi saata EPL-ile jooksvalt.
 8. Avalduse läbivaatamine Eesti Purjelaualiidu juhatuse poolt toimub peale nimetatud aastamaksu tasumist.
 9. Isiku EPL-i liikmeks vastuvõtmise otsustab Eesti Purjelaualiidu juhatus järgmisel koosolekul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale avalduse laekumist.
 10. Igaaastase aastamaksu tasumise tähtaeg eraisikul on 1. mai.
 11. EPL aastamaksu tasumine pikendab liikmelisuse üheks kalendriaastaks, 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.
 12. Igal EPL liikmel on EPL üldkoosolekul üks (1) hääl.
 13. Liikme esindajaks üldkoosoleku võib olla ainult teine Liidu liige, kas juriidilise ühingu esindaja (volitus) või eraisik (volitus).
 14. Isikud, kes on olnud eelneva(te)l perioodi(de)l EPL liikmed, kuid ei ole tasunud aastamaksu, võib EPL juhatus oma otsusega EPL-i registrist välja arvata.
 15. Isiku EPL liikmestaatuse lõppemisel lõpeb ka õigus purjenumbrile.
 16. Vabanenud purjenumbritele on õigus kõigil soovijail vastavalt EPL purjenumbrite jagamise ja vahetamise korrale.
 17. EPL-i halvustava või tema mainet kahjustava käitumisega või mõne muu vääritu teoga hakkama saanud liikmed võib EPL juhatus oma otsusega EPL-ist välja arvata. Tasutud aastamaksu ja purjenumbri registri või võistluslitsensi tasu sellisel juhul ei tagastata.
 18. Liikmetel on õigus igal ajal EPL-ist kirjaliku avalduse alusel välja astuda. Tasutud aastamaksu sellisel juhul ei tagastata.