EPL liikme pakett Aastane tasu Liitumisvorm (uuele liikmele)
Kool, klubi või tiim 30 € avaldus
Eraisik (sis. purjenumbrit ja/või EPL võistluslitsentsi) 30 € avaldus
Alla 19a. noor (sis. purjenumbrit ja/või EPL võistluslitsentsi) 15 € avaldus

MTÜ Eesti Purjelaualiit konto: EE662200221011060355

 1. EPL liikmestaatust saavad taotleda kõik purjelauaspordiga tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud.
 2. Juriidilise isiku esindajaks EPL-is on juriidilise isiku poolt määratud füüsiline isik.
 3. Liikmed saavad EPL-ga liituda otse kui ka läbi klubi, kooli või tiimi. Viimasel juhul esindab liiget volitus alusel klubi.
 4. Kõik aastamaksu tasunud EPL füüsilised liikmed omavad õigust purjenumbrile ja/või võistluslitsentsile.
 5. Eesti Purjelaualiidu kui rahvusliku spordi alaliidu poolt väljastatud purjenumber (võistluslitsents) on eelduseks startimisel Eesti Meistrivõistlustel ja Eesti esindajana rahvusvahelistel võistlustel.
 6. Liikmeks astumisel tuleb tasuda aastamaks vastavalt hinnakirjale avalduse täitmisel avalduse vastuvõtja kätte või 5 tööpäeva jooksul MTÜ Eesti Purjelaualiidu kontole EE662200221011060355.
 7. Klubide, koolide ja tiimide EPL liikmelistid esitab ja maksud tasub klubi-tiimi esindaja üks kord aastas, tähtajaga 1. mai.
 8. Avalduse läbivaatamine Eesti Purjelaualiidu juhatuse poolt toimub peale nimetatud aastamaksu tasumist.
 9. Isiku EPL-i liikmeks vastuvõtmise otsustab Eesti Purjelaualiidu juhatus järgmisel koosolekul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale avalduse laekumist.
 10. Igaaastase aastamaksu tasumise tähtaeg on kevadel enne korralist üldkoosolekut.
 11. EPL aastamaksu tasumine pikendab liikmelisuse üheks kalendriaastaks, 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini.
 12. Igal EPL liikmel on EPL üldkoosolekul üks (1) hääl.
 13. Liikme esindajaks üldkoosoleku võib olla ainult teine Liidu liige, kas juriidilise ühingu esindaja (volitus) või eraisik (volitus).
 14. Isikud, kes on olnud eelneva(te)l perioodi(de)l EPL liikmed, kuid ei ole tasunud aastamaksu, võib EPL juhatus oma otsusega EPL-i registrist välja arvata.
 15. Isiku EPL liikmestaatuse lõppemisel lõpeb ka õigus purjenumbrile.
 16. Vabanenud purjenumbritele on õigus kõigil soovijail vastavalt EPL purjenumbrite jagamise ja vahetamise korrale.
 17. EPL-i halvustava või tema mainet kahjustava käitumisega või mõne muu vääritu teoga hakkama saanud liikmed võib EPL juhatus oma otsusega EPL-ist välja arvata. Tasutud aastamaksu ja purjenumbri registri või võistluslitsensi tasu sellisel juhul ei tagastata.
 18. Liikmetel on õigus igal ajal EPL-ist kirjaliku avalduse alusel välja astuda. Tasutud aastamaksu sellisel juhul ei tagastata.