1. EPL liikmel on võimalik taotleda vaba purjenumbrit (vt purjenumbrite registrit).
  2. Purjenumbrid 0-10 (nullist kuni kümneni) jagatakse ainult EPL juhatuse otsuse alusel. Otsuse tegemisel võetakse arvesse taotleja varasemad saavutused purjelauavõistlustel, taotlemise hetke võistlustase ning taotleja võimalik perspektiiv võistlusspordis. EPL võib keelduda taotletava numbri väljaandmisest.
  3. Avaldused rahuldatakse avalduse esitamise järjekorra alusel.
  4. Esitatud avaldused rahuldatakse (või teatatakse tagasi lükkamise põhjus) Eesti Purjelaualiidu juhatuse koosolekul.
  5. EPL poolt väljastatud purjenumbrit ei või edasi anda, müüa, kinkida ega pärandada.
  6. EPL aastamaksu õigeaegselt tasumata isikutel kaob ka õigus temale välja antud purjenumbrile.

Nõuetele vastavad purjenumbrid saad tellida näiteks: