1. EPL liikmel on võimalik taotleda vaba purjenumbrit (vt purjenumbrite registrit), milleks saab olla taotleja koht möödunud aasta meistrivõistluste täiskasvanute üldarvestuses või sellest suurem koht (number), vastavalt käesoleva korra p.2 kuni p.4.
  2. Purjenumbri taotluse esitamise eelduseks on EPL arvele laekunud registritasu.
  3. Purjenumbrid 0 – 99 (nullist kuni üheksakümne üheksani) on reserveeritud Meistrite liigale (soovi korral võib olla number ka suurem), kusjuures numbreid 0-50 (nullist kuni viiekümneni) jagatakse ainult EPL juhatuse otsuse alusel. Otsuse tegemisel võetakse arvesse taotleja varasemad saavutused purjelauavõistlustel, taotlemise hetke võistlustase ning taotleja võimalik perspektiiv võistlusspordis. EPL võib keelduda taotletava numbri väljaandmisest.
  4. Purjenumbrid 100 – 199 (ühesajast kuni ühesaja üheksakümne üheksani) on reserveeritud Fun sarjale (soovi korral võib olla number ka suurem).
  5. Purjenumbreid alates 200 (kahesajast) on võimalik taotleda igal EPL liikmel.
  6. Avaldused rahuldatakse avalduse esitamise järjekorra alusel.
  7. Esitatud avaldused rahuldatakse (või teatatakse tagasi lükkamise põhjus) Eesti Purjelaualiidu juhatuse koosolekul.
  8. EPL poolt väljastatud purjenumbrit ei või edasi anda, müüa, kinkida ega pärandada.
  9. EPL aastamaksu ja registritasu õigeaegselt tasumata isikutel kaob ka õigus temale välja antud purjenumbrile.

Numbrite purjel paiknemist reguleerivad rahvusvahelised reeglid on SIIN.

Nõuetele vastavad purjenumbrid saad tellida: