Purjelaualiit koordineerib kogu purjelauaspordi alast tegevust Eesti Vabariigis ja on Eesti purjelauaspordi kõrgeimaks esindusorganiks Eesti Vabariigis ja rahvusvahelistes organisatsioonides. Eesti Purjelaualiit kui Eesti purjelaudureid ühendav organisatsioon asutati esmakordselt 70-ndate lõpus ja taasasutati mittetulundusühinguna 9. juunil 1998. Taasasutajaliikmeteks olid: Margus Uudam, Rene Türk, Tarmo Käosaar, Arkadi Tammik ja Raoul Burman.

Missioon

Purjelaualiit (Surfiliit) on keskkonnasõbralike rannaspordi surfialade esindaja ja edendaja nende alade kõikidel tasemetel ning klassides.

Visioon

Surfispordis on mitu edukat võistlusspordi ala ja surfialad on laialt harrastatud aktiivse ajaveetmise vorm Eestis.

Väärtused

 • Tulemusele orienteeritus
  • Me pingutame maksimaalselt tulemuse saavutamiseks.
  • Oleme oma ala vaieldamatud asjatundjad.
  • Peame lugu distsipliinist.
 • Järjepidev areng
  • Me otsime alati võimalusi olla veel paremad.
 • Hoolivus
  • Arvestame ja kaitseme oma liikmete huvisid.
  • Olme kui üks suur pere ja käitume vastavalt.
  • Hoolime loodusest.
  • Peame lugu tervislikust eluviisist.
  • Tagame omalt poolt turvalisuse merel.
  • EPL kaitseb jõuliselt kõikide surfarite huve.
 • Elurõõm
  • Oleme rõõmsameelse ellusuhtumisega.
  • Naudime kõike positiivset mida vesi, tuul, päike ja elu pakub.
  • Fun, elamus, pühendumine.