Sihtotstarbelise toetuse eesmärk on toetada lootustandvatel noortel purjelauduritel Techno varustuse soetamist. Toetatakse purjelaua ostmisel 100 euroga ja taglase ostmisel 100 euroga, st maksimumtoetus ühele sportlasele on 200 eurot. Eeldatakse, et tegemist on uue või minimaalselt kasutatud varustusega. Toetus kantakse taotluses märgitud pangakontole, ühekordse maksena.

• Toetuse taotlemiseks peab sportlane esitama kirjaliku avalduse koos isikuandmete ja eesmärkidega kahel järgneval aastal (vorm lisatud).
• Toetus makstakse välja pärast sportlase poolt varustuse soetamist. EPL küsib tõendusmaterjali varustuse soetamise kohta.
• Toetust võib küsida tagasiulatuvalt, alates 01.01.2019.
• Toetust jagatakse kuni toetusteks planeeritud eelarve lõppemiseni (2019. aastal kokku 500 eurot).
• Toetuse taotlus tuleb sportlase või lapsevanema poolt saata e-posti aadressile info@purjelaualiit.ee .
• Lõpliku otsuse toetuse määramise kohta teeb EPLi juhatus.
• Toetuse saamise eelduseks on sportlase nõusolek oma nime, foto ja loo avalikustamiseks EPLi valitud kommunikatsioonikanalites, näiteks: EPLi veebilehekülg www.purjelaualiit.ee, EPLi facebooki lehekülg, EPLi reklaamikampaania materjalid, EPLi poolt koostatud pressiteated. Samuti kohustub sportlane kleepima EPLi logo purjele (EPL toodab).
• Toetuse saaja on kohustatud osa võtma Eesti meistrivõistlustest, samuti eeldatakse osavõttu EPLi poolt korraldatavatest võistlustest.
• EPLil on õigus nõuda toetuse saajalt selgitusi toetuse sihtotstarbelise kasutuse kohta. Juhul kui toetust on kasutatud mitteotstarbekohaselt, on EPLil õigus toetus tagasi nõuda.
• EPL sõlmib toetuse saajaga koostöökokkuleppe, kus sportlane kinnitab, et kohustub osalema treeningutel ja võistlusel, samuti täitma taasesitavas vormis treeningpäevikut.

Lae alla ja täida toetuse avaldus

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun EPLi peasekretäri, Kristel Oitmaa poole, telefonil 5228877 või info@purjelaualiit.ee

 

Kristofer Rajasalu