MTÜ Eesti Purjelaualiit liikmete üldkoosolek toimub neljapäeval 28. mail 2020.a. kl.18.00. Toimumiskohaks on Tallinna Olümpiapurjespordikeskus, maja nr. 3, 3. korrus, klaassaal (Kihnu saal), aadress Purje tn. 8, Tallinn.

Koosoleku päevakord:

1) Juhatuse ettekanne EPL-i 2019 aasta tegevustest;
2) 2019 majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine;
3) Revidendi valimine uueks perioodiks;
4) EPL 2020 võistluskalendri tutvustamine;
5) Uue juhatuse valimine.

Palume liikmete esindajal võtta koosolekule kaasa volikirjad.

Et saaksime koosolekuruumi paremini ette valmistada, palume kõikidel osalejatel ennast eelregistreerida hiljemalt 27. mai SIIN.

Samuti, kui soovite üldkoosolekul osaleda Skype-i vahendusel, saatke palun enda kontaktid e-maili aadressile info@purjelaualiit.ee hiljemalt 27. mai.

Purjelaualiidu juhatus tuletab meelde, et vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale on liikmetel kohustus tasuda liikmemaks enne üldkoosolekut (vt ka http://purjelaualiit.ee/?page_id=271).

Vastavalt EPL-i juhatuse koosoleku otsusele 12.02.2020, rakendub 2020. aastal EPL-i võistluslitsentside süsteem, mis tähendab, et EPL-i poolt koordineeritud ja/või korraldatavatel purjelaua võistlustel osalemiseks peab võistleja olema kas EPLi liige või omama EPL-i võistluslitsentsi. Ühekordse võistluslitsentsi maksumus on 20 eurot ja hooaja võistluslitsentsi maksumus 30 eurot. Võistluslitsentsi soetamisega ei kaasne purjenumbri registreerimist ega edaspidist hoidmist EPL-i purjenumbrite registris (EST purjenumbri omanik peab olema EPLi liige). Võistluslitsents peab olema tasutud hiljemalt võistlustele registreerimise hetkeks MTÜ Eesti Purjelaualiit kontole EE662200221011060355.

FUN sarjas võistlejatel ei ole kohustust olla EPLi liige ega omada EPL-i võistluslitsentsi. Kõikidel teistel EPLi poolt koordineeritud ja/või korraldatud võistlustel on kohustus omada EPL-i liikmelisust või võistluslitsentsi, sh talisurfi EMV, SUP EMV, Slaalom EMV ja Harrastajate sari, lainesõidu EMV, kiirussõidu EMV ja kiirussõidu rekordid. Eesti Jahtklubide Liidu poolt koordineeritavatel Eesti meistrivõistlustel osalejad peavad olema EPL-i liikmed.

Peatse kohtumiseni 28. mail!

Kristel Oitmaa
EPL peasekretär
Mob 5228877
info@purjelaualiit.ee

fun58