Eesti Purjelaualiit 2020 üldkoosoleku korduskoosolek toimub 4. juunil kl 18.00 Pirita Surfiklubis

EPL-i põhikiri (http://purjelaualiit.ee/?page_id=421) sätestab:

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest.
4.4. Juhul kui üldkoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, määrab juhatus uue koosoleku aja kolme nädala jooksul sama päevakorraga. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.
Kuna 28. mail toimunud üldkoosolekul kvoorumit kokku ei tulnud, toimub korduskoosolek 4. juunil, kl 18.00 Pirita Surfiklubis, Jõesuu tee 7, Tallinn.
Koosoleku päevakord:

1) Juhatuse ettekanne EPL-i 2019 aasta tegevustest;
2) 2019 majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine;
3) Revidendi valimine uueks perioodiks;
4) EPL 2020 võistluskalendri tutvustamine;
5) Uue juhatuse valimine.

Palume liikmete esindajal võtta koosolekule kaasa volikirjad.

Samuti, kui soovite üldkoosolekul osaleda Skype-i vahendusel, saatke palun enda kontaktid e-maili aadressile info@purjelaualiit.ee hiljemalt 3. juuniks 2020.

Eesti Purjelaualiit juhatus tuletab meelde, et vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale on liikmetel kohustus tasuda liikmemaks enne üldkoosolekut (vt ka http://purjelaualiit.ee/?page_id=271).

Meeldivat koostööd soovides
 
Kristel Oitmaa
EPL-i peasekretär
5228877
Slall Pirital