MTÜ Eesti Purjelaualiit 2022 üldkoosoleku korduskoosolek toimub 7. aprillil kl 18.00 Pirita Surfiklubis

EPL-i põhikiri (http://purjelaualiit.ee/?page_id=421) sätestab:

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest.
4.4. Juhul kui üldkoosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, määrab juhatus uue koosoleku aja kolme nädala jooksul sama päevakorraga. Teist korda kokkukutsutud üldkoosolek loetakse otsustusvõimeliseks sõltumata kohaletulnud liikmete arvust.
Kuna 22. märtsil toimunud üldkoosolekul kvoorumit kokku ei tulnud, toimub korduskoosolek 7. aprillil , kl 18.00 Pirita Surfiklubis, Jõesuu tee 7, Tallinn.
Koosoleku päevakord:

1) Juhatuse ettekanne EPL-i 2021 aasta tegevustest;
2) 2021 majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine;
3) Revidendi valimine uueks perioodiks;
4) EPL 2022 võistluskalendri tutvustamine;
5) Uue juhatuse valimine.

Palume liikmete esindajal võtta koosolekule kaasa volikirjad.

Samuti, kui soovite üldkoosolekul osaleda virtuaalselt, saatke palun enda kontaktid e-maili aadressile info@purjelaualiit.ee hiljemalt 5. aprilliks 2022.

Eesti Purjelaualiit juhatus tuletab meelde, et vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale on liikmetel kohustus tasuda liikmemaks enne üldkoosolekut (vt ka http://purjelaualiit.ee/?page_id=271).

Meeldivat koostööd soovides
Kristel Oitmaa
EPL-i peasekretär
5228877
AK3A0393