Kvaliteetsete ja kaasaegsete purjelauavõistluste korraldamine nõuab pikaajalist võistluskorralduskogemust ning purjelaua spetsiifika põhjalikku tundmist. Hea võistlusjuht on empaatiavõimeline ja ise (olnud) purjelaua võistlussportlane/harrastaja, ehitades võistluste kontseptsiooni üles võistlejate perspektiivist lähtudes.

Purjetamise üldreeglid, purjelauaklasside reeglid, võistluskorraldusreeglid ja head tavad (i.k. Best Practices) on pidevas arengus. Iga aasta lisanduvad uued täpsustused, millega võistluste korraldajad peavad kursis olema, et pakkuda rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist võistluskorraldusteenust.

Eesti Purjelaualiidule on väga oluline võistluste korraldamise kvaliteet ja pädevate võistluskohtunike järelkasv. Nimetatud eesmärgi nimel lähetati kutsutud vaatlejana Atlandi ookeani äärde Bresti Prantsusmaale iQfoili täiskasvanute MM-ile ja nädal hiljem toimunud iQfoili noorte EM-ile Martin Berkmann.

Screenshot 2022-10-30 at 18.16.28

Foto: Eric BELLANDE 

Millised olid Sinu ootused purjelaua olümpiaklassi iQfoil täiskasvanute MM-ile ja EM-ile vaatlejana sõites?

2021. aastal võisteldi Tokyo olümpiamängudel viimast korda RS:X purjelauaklassis, mis tähendas ühe ajastu lõppu purjalauaspordis. Kui RS:X oli veel nn traditsiooniline svertpurjetamise klass, siis selle järgmisteks Pariisi 2024 olümpiamängudeks välja vahetanud iQfoili klass on foiliv  klass, mis tekitas võimaluse teha võistluste formaadis uuendusi. Nii sportlased, treenerid kui ka võistlusametnikud on pidanud oludega kohanema ja arvestatavalt juurde õppima. Suurvõistlustele nn vaatlejana sõitmise põhiliseks eesmärgiks oli veenduda selles, kas Eestis on uue klassi juurutamise ja arendamisega tehtav töö „õigetes rööbastes“ ning astub rahvusvaheliste arengutega ühte sammu. Lisaks ka tutvuste ning kontaktide loomine rahvusvahelise klassiliiduga, tulevaste potentsiaalsete suurvõistluste korraldamiseks meie regioonis.

Mis oli sinu jaoks Brestis täiesti uus kogemus ja/või parem lahendus kui seda seni Eestis on tehtud?

Esmased muljed olid ootuspärased, regatt nagu regatt ikka. Ära tuleks mainida vabatahtlike panust: 90% tööst võistluspargis teevad ära pensionieas väga rõõmsameelsed ja võimaluse eest tänulikud vabatahtlikud. Suures plaanis, kui kogu Eesti purjetamist vaadata, siis häbeneda pole meil midagi. Meie suuremate klasside tähtsamate regattide korralduse kvaliteet ei jää kuidagi alla rahvusvahelistele standarditele. Kui rääkida konkreetselt iQfoili klassi olukorrast Eestis, siis siin on rohkesti arenguruumi nii korraldusmeeskonna kui ka võistluskomitee komplekteerimise poolepealt. Eks siin mängib rolli hetkel veel iQfoili klassi väiksus meie regioonis. Uute ametnike koolitamisele peame panema rõhku veel hoolsasti, kuna klass erineb kõigist teistest Eestis harrastatavatest traditsioonilistest klassidest. Võtame näiteks asjaolu, et üks iQfoili regatt koosneb nii kursisõidust, slaalomist kui ka maratonist, millised kõik omavad täielikult erinevat spetsiifikat võistlussõidu läbiviimiseks.

Isiklikult mulle Prantsusmaal midagi võistluste formaadis ja erinevate distsipliinide läbiviimises üllatusi ei pakkunud. Seega oleme Eestis õigel teel, lihtsalt peame pikendama „mängijate pinki“.

Kas tehnilises inventaris (märgid, otsad, ankrud, kaatrid, lipud, lipuhoidjad jmt) on midagi oluliselt erinevat meil kasutatavaga?

Kogu võistlustel kasutatav inventar on sama, mis Eesti suurematel regattidel. Siin erinevusi ei ole. Konkreetselt iQfoili klassi võistlustel Eestis olen teinud mugandusi inventariga, seda seoses ametnike vähesusega regattidel. Nt komitee alusena kasutan Eestis RIB kaatrit, kuna raja, kohtunike ning finiši meeskonda pole meil piisavalt ja võistlusjuht peab panustama merel ning kaldal igas etapis. See omakorda toob kaasa merel vähem ruumi ning ka kogu muu inventar peab sellega seoses minema väiksemaks ning sageli algelisemaks.

Tegeleme selles suunas, et koolitada välja uusi ametnikke, kes on kursis iQfoili klassi eripäradega, et saaksime komplekteerida paremini toimiva võistluskomitee ning pakkuda paremat teenust võistlejatele.

Kas ja kui palju said suhelda rahvusvaheliste tiitlivõistluste võistluskomitee inimestega? Kas arenesid ka mõned potentsiaalsed koostöövõimalused?

Jaa, sain suhelda nii varustuse tootjate, korraldusmeeskonna, tehnilise komitee, kohtunike kui ka võistluskomitee inimestega. Eriti hindan võimalust viibida tehnilise komitee tööpõllul, kuna foili tiibade mõõtmised ning klassireeglitele vastavaks tunnustamised on minu jaoks uus ja huvitav teema, mida Eestis veel ei praktiseerita IQfoili võistlustel, kuid mis kindlasti peab tulevikuplaanides meil sees olema. Suurepärane võimalus avanes mul olla nn töövarjuks iQfoili klassi managerile, kellega koos olime hommikul esimesena põllul ja õhtul viimasena keerasime ukse kinni ning päeva jooksul ei jäänud ükski kivi ümber pööramata. Tõelise fanatismi ja pühendumusega igas väikses detailis sees olles ning seda lahendada püüdes jättis Gonzalo Costa Hoevel väga tugeva ning inspireeriva juhi mulje. Lisaks sellele, et tema kaudu sain ma ligipääsu iga telgi tagatuppa, tekkis mul võimalus tutvustada ka meie regiooni hetkeseisu ning tulevikuplaane nii iQfoilis kui ka purjetamise vallas üldiselt.

Kas soovitaksid sarnast praktikat ka teistele huvilistele?

Kindlast soovitan kõigil Eestis tegutsevatel võistlusametnikel osaleda väljaspool oma iga-aastaseid regatte ka mõnes teises regioonis toimival võistlusel. Lisaks erinevatele ideedele leiab sealt ka palju kontakte ning ehk ka midagi uut enda kohta.

Kuidas jäid kokkuvõttes selle kogemusega rahule?

Jäin rahule, kuna selline vaba vaatleja roll on minu arvates kõige efektiivsem viis teadmiste märkamiseks ning omandamiseks. Võistluste käigus sain ka pakkumise liituda ametlikult noorte EM-i võistluskomiteega, aga otsustasin loobuda, kuna see oleks mind liialt ühte väikesesse töölõiku rakendanud ning klapid silmadele asetanud.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eesti Purjelaualiit soovib ka tulevikus lähetada võistlusametnikke rahvusvahelistele võistlustele, et parandada purjelaua võistluskorralduse kvaliteeti läbi parimate praktikate kogemise välismaistelt kolleegidelt ja arendada rahvusvahelisi suhteid või koostööprojekte.

Kui tunned, et soovid panustada Eesti purjelauaspordi võistluskorraldusse ja osaleda vaatlejana rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, saada oma sooviavaldus info@purjelaualiit.ee ja me võtame Sinuga ühendust.

Martin Berkmanni lähetust Prantsusmaale toetasid KULKA ja Eesti Purjelaualiit.

Tervitades

Kristel Oitmaa

Eesti Purjelaualiidu peasekretär

5228877

Brest

Foto: Martin Berkmann

MARTIN 2Foto: Veiko Vainküla