1.      VÕISTLUSED

1.1. Hawaii Surf Aegna Maraton 2008 / Bacardi Fun 2008 sarja II etapp (edaspidi Võistlus).

1.2. Maratoni toimumisaeg on laupäeval 02.augustil 2008.a.

1.3. Fun sarja II etapi järgnevad võistlussõidud toimuvad pühapäeval, 03.augustil 2008.a.

 

2.      KORRALDAJA

2.1. Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on  OÜ Windfire, vastutav isik Alar Vettik 50 84 997, alar.vettik@mail.ee .

2.2. Võistluste sponsorid on Hawaii Surf, Mustakivi Auto, Bacardi, A le Coq. Meediapartnerid Eesti Päevaleht ja Uuno raadio,.

 

3.      VÕISTLUSSPAIK

3.1. Võistlused toimuvad Tallinna lahel, võistlusbürooga Pirita rannas, Hawaii Surf surfiklubis.

 

4.      REEGLID

4.1. Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:

4.1.1.     Purjetamise Võistlusmäärused 2005-2008 (ISAF RRS 2005-2008)

4.1.2.     EPL Fun sarja Üldjuhend

4.1.3.     Käesolev Võistlusjuhend

4.1.4.     Purjetamisjuhis(ed)

4.1.5.     Peakohtuniku otsused

4.2. Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.

4.3. Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

 

5.      KÕLBLIKKUS

5.1. Võistlused loetakse toimunuks vähemalt ühe võistlussõiduga.

 

6.      VÕISTLUSGRUPID

6.1. Võistlustel peetakse arvestust viies võistlusgrupis:

6.1.1.     Üldarvestus – osalevad kõik soovijad v.a. jooksva hooaja Meistrite sarja Üldarvestuse 10 parimat võistlejat (va.maraton);

6.1.2.     Naised – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);

6.1.3.     Juuniorid – osalevad kõik võistlejad, kelle vanus on alla 20 võistluste toimumise aasta 31.detsembriks (sündinud 1989 ja hiljem);

6.1.4.     Seeniorid – osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 35 kuni 44 aastat (sündinud vahemikus 1963 ja 1972) ning kõik naisvõistlejad, kelle vanus on 30 kuni 39 aastat (sündinud vahemikus 1968 ja 1977), võistluste toimumise aastale eelneva aasta 31.detsembriks;

6.1.5.     Grand Seeniorid – osalevad kõik meesvõistlejad, kelle vanus on 45 aastat ja üle selle (sündinud 1962 ja varem) ning naisvõistlejad kelle vanus on 40 aastat ja üle selle (sündinud 1967 ja varem), võistluste toimumise aastale eelneva aasta 31.detsembriks

 

7.      VARUSTUS

7.1. Varustusele piiranguid ei ole.

 

8.      PURJENUMBRID JA REKLAAM

8.1. Kõikidel Võistluste jooksul kasutatavatel purjedel peavad olema selgelt loetavad ja kontrastsed, mõlemalt poolt nähtavad purjenumbrid.

8.2. Purjenumbrite minimaalne numbrikõrgus on 230 mm ning numbrite vahe minimaalselt 45 mm.

8.3. Rahvustähis EST ei ole kohustuslik v.a. välisvõistlejatel oma riigi rahvustähis.

8.4. Punktis 8. toodud nõuetele mittevastavad võistlejad on õigus diskvalifitseerida ilma hoiatuseta.

8.5. Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.

8.6. Poomist allapoole jääv purjepind on kasutada võistlejate isiklikuks reklaamiks.

8.7. Poomist ülalpool paiknev purjeosa on reserveeritud Korraldajale.

8.8. Võistlustest osavõtja on kohustatud järgima Korraldaja ettekirjutisi reklaami paigaldamiseks poomist kõrgemale asuvale purjepinnale.

 

9.      PÄÄSTEVEST

9.1. Päästevesti kandmine võistluste ajal on kohustuslik.

9.2. Päästevest ei tohi olla täispuhutav ning peab suutma hoida mageda vee pea 4kg metallraskust vähemalt 5 minutit.

 

10.  VASTUTUS

10.1.      Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.

10.2.      Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.

10.3.      Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.

10.4.      Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

 

11.  RAJAD

11.1.      Radade skeemid avaldatakse Avalikul Teadete Tahvlil.

 

12.  PUNKTIARVESTUS

12.1.      Kasutatakse RRS Low Point Scoring System’i kus esimene koht annab 1 punkti, teine koht 2 punkti, jne.

12.2.      Maratoni tulemused arvestatakse (ja autasustatakse) nii eraldi kui ka ühe võistlussõiduna Bacardi Fun sarja etapil.

12.3.      Maratoni lühikese distantsi tulemused reastatakse Üldarvestuses peale Maratoni pika distantsi viimase võistleja tulemust.

12.4.      “Ühe tunni slaalomi” tulemused reastatakse Üldarvestuses peale Maratoni lühikese distantsi viimase võistleja tulemust

12.5.      Punktiarvestus toimub vastavalt EPL Fun sarja Üldjuhendile (p.6)

 

13.  PURJETAMISJUHISED

13.1.      Purjetamisjuhised avaldatakse Ametlikul Teadete Tahvlil, hiljemalt Võistlustele registreerimise ajaks.

 

14.  PÄEVAPLAAN

Laupäev, 02.august 2008

9:00 – 11:00 Võistlustele registreerimine

11:15 Kiprite koosolek

12:00 Maratoni start

13:00 “Ühe tunni slalom” start

17:00 Maratoni autasustamine

17:30 Grill & pidu

23:00 Pidu jätkub klubis Bon Bon

 

Pühapäev, 03.august 2008

11:00 Kiprite koosolek

12:00 Esimene võimalik start

16:00 Viimane võimalik start

17:00 Autasustamine ja Võistluste lõpetamine.

 

 

 

15.  AUHINNAD

15.1.      Auhinnad antakse iga võistlusgrupi kolmele parimale võistlejale.

15.1.1.Eraldi toimub autasustamine Maratonisõidus kus auhinnad saavad kõigi võistlus- gruppide kolm paremat võistlejat. Sh. võivad saada auhindu jooksva hooaja Meistrite sarja Üldarvestuse 10 parimat võistlejat, kes Fun sarjas autasustamisele ei kuulu.

15.2.      Lisaks autasustatakse Maratoni lühikese distantsi võitjat Üldarvestuses.

15.3.      Lisaks toimub autasustamine “Ühe tunni slaalomis” kus auhinnad saavad kõigi võistlus- gruppide kolm paremat võistlejat

15.4.      Kui võistlusgrupis on võistlejaid vähem kui 5 (viis), nimetatakse ainult selle võistlusgrupi parim võistleja.

 

16.  ELAMINE

16.1.      Elamiskulud võistlustel kannavad võistlejad ise.

16.2.      Telkimine tasuta (telk peab omal olema)

 

17. REGISTREERIMINE

17.1.      Võistlustele registreerimine toimub Võistluste sekretariaadis, mis asub Hawaii Surfi surfiklubis, Pirita rannas.

17.2.      Kiirendamaks registreerimisprotseduuri on võimalus osavõtuavaldus eelnevalt ära täita arvutis või käsitsi. Vorm on saadaval internetis võistlusinfo peatükis.

17.3.      Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu sularahas alljärgnevalt:

17.3.1.Purjelaualiidu liikmed               300 EEK          

17.3.2.Mitteliikmed                                 400 EEK          

17.3.3.Juuniorid                                     200 EEK

17.4.      Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.