2009. a 01. jaanuarist hakkavad kehtima uued purjenumbrite reeglid, mis peaksid olema jõus kuni 2012 aastani.

Uued rahvusvahelised reeglid numbrite purjedele paigutamiseks on siin.