Slaalomi EMV 2. etapp lükkub kehvade tuuleolude tõttu edasi.
Kas kasutame ära kalendrisse märgitud reservaja 18.-19. september, teatatakse vastavalt prognoosole. Jälgige infot!

Võistlusteade asub siin