19. 04 toimunud Purjelaualiidu juhatuse koosolek otsustas järgmist:

  • Et 16.04 toimunud EPL-i üldkoosolek polnud kvoorumi puudumise tõttu otsustusvõimeline,  toimub teistkordne üldkoosolek sama päevakorraga 05.05.2011 kl 17.30 Battery Pirita Surfiklubis, peasekretärile tehti ülesandeks kutse välja saatmine
  • Juhatuse järgmine töökoosolek toimub 26.04 Battery Pirita Surfiklubis, EPL liikmetel soovi korral osalemine vaba

Otsustati ka kehtestada uus liikmemaksude ja purjenumbrite registreerimise kord järgnevalt:


15. maiks tuleb maksta ära jooksva aasta liikmemaks (täiskasvanutel 20 €, noorliikmetel 10 €), liikmemaksu mitte tasumisel arvatakse inimene liikmeskonnast välja ja tema käsutuses olnud purjenumber antakse järgmise aasta alguseks vabaks uutele taotlejatele.

Pärast 15. maid liikmestaatuse uuendamiseks tuleb uuesti tasuda ka sisseastumise maks 25 €.

Jooksva aasta liikmemaksu mitte maksnud liikmete purjenumbrid  tähistatakse registris punasega ning lisatakse selgitus– number vabaneb järgmisel aastal

Peasekretärile tehti ülesandeks saata täiendav teavitus liikmetele, kel liikmemaks tasumata – 1. mail ja 15 mail.

Oma kontaktandmete värskendamine Purjelaualiidu andmebaasis on iga liikme enda kohustus ning liikmemaksu tähtajaks tasumata jätmisel pole liikmemaksu teatise mitte kätte saamine piisav põhjendus. Kontaktandmeid saab värskendada siinsamas kodulehe paremas tulbas oleva akna kaudu või saates oma muutunud andmed e-mailiga aadressile info@purjelaualiit.ee

Neile, kes e-maili pole kätte saanud ning kellele EPL-i lehelt liikmemaksu info leidmine liiga keeruline ning kes otsingut kasutada ei oska, palub juhatus selgitada, et liikmemaksu saab tasuda MTÜ Eesti Purjelaualiit arvelduskontole nr 221011060355 Swedbangas .  Makse selgitusse palutakse märkida:  EPL liikmemaks 2011 ja liikme nimi, kelle eest liikmemaks tasutakse.

Korralise üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku protokollid avaldatakse pärast nende kinnitamist juhatuse poolt.