EPL juhatus on tänaseks kinnitanud uue liikmemaksude korra. Senise korra muutmise põhjuseks on eelkõige vajadus ja huvi hoogustada surfiklubide ja -tiimide tegevust. Seega on alates sellest aastast olemas võimalus olla EPL liige läbi oma klubi. EPL soosib sellist liikmelisuse vormi, kuna sellisel juhul esindab kõiki klubi kaudu olevaid EPL liikmeid üks konkreetne klubi poolt nimetatud ja liikmete poolt volitatud isik. Läbi selle isiku on igasugune suhtlus ja soovide ja ettepanekute liikumine EPL liikmete ja EPL juhtorganite vahel oluliselt efektiivsem.
Neile, keda selline võimalus ei huvita, on säilinud võimalus olla EPL liige ka füüsilise isikuna, sarnastel tingimustel kui siiani.
Lühikokkuvõte uutest juhatuse poolt kinnitatud liikmelisuse tingimustest:

  • Liikmeks astumisel kaotasime liitumistasu. See on kindlasti meeldiv uudis neile kes pole mingil põhjusel vahepealsetel aastatel liige olnud.
  • Eraisikutele on loodud võimalus saada EPL-i liikmeks läbi oma kooli või klubi. Eraisikut esindab EPL-is sel juhul tagasivõtmatu volituse alusel klubi või kooli esindaja.
  • Alates sellest aastast kasseerib EPL purjeregistritasu vaid neilt liikmetelt, kes soovivad omada purjenumbrit. EPL liige ei pea tingimata omama purjenumbrit ja selle eest tasuma.

Liikmemaksu tasumise tähtaeg on nagu ikka, kevadine üldkoosolek. Selleks ajaks palume leida hinnakirjast sobiv pakett ja selle eest õigeaegselt tasuda. Täpsemalt saab liikmelisust puudutavat infot (k.a hinnakiri) EPL kodulehelt: http://purjelaualiit.ee/?page_id=271