Eesti Purjelaualiit MTÜ korraline iga-aastane üldkoosolek toimub 21. aprillil kl 11.00 Pirital TOP-i majas nr. 4, aadressil Regati pst. 1, Tallinn. Samas majas asub ka EJL ja Omaraamat. Täpsemalt on koosoleku ruumid kolmanda korruse klaassaalis. Koosoleku ametlik kutse saadetakse kõigile Eesti Purjelaualiidu liikmetele e-mailile hiljemalt nädal enne koosoleku algust.

Eesti Purjelaualiidu korralise üldkoosoleku 2012 päevakorras on järgmised punktid:

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
  2. Juhatuse ettekanne EPL 2011 aasta tegevustest.
  3. 2011 majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine.
  4. Juhatuse liikmete valimine uueks ametiajaks.
  5. Revidendi valimine 2012. aastaks.
  6. EPL 2012 aasta tegevusplaani ja võistluskalendri tutvustamine.

Purjelaualiidu juhatus tuletab meelde, et vastavalt EPL põhikirjale ja juhatuse poolt kehtestatud korrale on igal liikme kohustus tasuda liikmemaks enne üldkoosolekut. Purjenumbriregistrit ning liikme kohustuste täitmist saab kontrollida Purjelaualiidu kodulehel olevast registrist.
Küsimuste ja täpsustustega palun pöörduda: info@purjelaualiit.ee