Püünsis, nagu ka paljudes muudes Eesti surfikohtades, on olnud arusaamatusi kohalikega, kellest paljud ei suhtu surfaritesse just kõige positiivsemalt. Iseenesest on see ka arusaadav, sest headel surfipärvadel liigub Püünsis väga palju rahvast. Püünsi külarahvas on nüüd astumas samme olukorra reguleerimiseks Püünsi surfirannas. Tänaseks on nad maaomanikega saavutanud vastuolulise kokkuleppe, mis faktiliselt piirab surfamist. Välja pakutud skeemi kohaselt soovitakse oluliselt piirata harjumuspärase rannaosa kasutamist. Kaardil on punasega märgitud kohad, kust surfarid ei tohi vette minna. Kahjuks selline lahendus meile ei sobi, sest ka meie, sarnaselt lautrite kasutajate ja suplejatega, saame vette minna vaid sealt, kus pole kive ja varustust rigada samuti ainult seal, kus on selleks ruumi. Praegu välja pakutud piirkonnad selleks ei sobi. Tahaksime ka edaspidi kasutada meile kõige sobilikumat ranna osa. Seda enam, et Püünsi rannas surfamine on Viimsi vallaga kooskõlastatud ja Viimsi vald on rajanud surfarite soovide kohaselt Püünsisse just surfaritele mõeldud parkla.

Teeme ära talgutel on just hea võimalus kohalikele näidata, et meile pakub selle ranna käekäik huvi ja me oleme valmis selle ranna heakorra nimel ka pingutama. Ilmselt on vaja jätkuvalt selgitada, miks meile just Püünsi oluline on ja et surfarid ei reosta randu, ei lõhu süvendatud lautrikohti (seda teevad eelkõige tormid) jne. Püünsi surfiranna koristustalgud toimuvad 5. mail. Talgutel osalemiseks tuleks ennast registreerida (http://talgud.teemeara.ee/events/pueuensi-kuela-mere-aeaere-koristamine).

EPL omalt poolt organiseerib sellel päeval pärast talguid purjelaua demo kohalikele. Seda selleks, et selgitada, miks just see rand on koht, kuhu surfirahvas kokku tuleb, miks me just sellest kohas vette läheme jne. Usume, et selgitustöö ja osalemine ranna koristamisel korrastab suhteid kohalikega ja me saame ka edaspidi seda suurepärast randa piiranguvabalt kasutada.

Parima koostöö nimel,
EPL