Eesti Purjelaualiit MTÜ üldkoosolek toimub 27. apr. 2013 kl. 11.00 Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse 3. korruse klaassaalis, aadressil Regati pst. 1, Tallinn.

Päevakorra punktid:

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
  2. Juhatuse ettekanne EPL 2012 aasta tegevustest.
  3. 2012 majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine.
  4. Revidendi valimine 2013. aastaks.
  5. EPL 2013 aasta tegevusplaani ja võistluskalendri tutvustamine.

Purjelaualiidu juhatus tuletab meelde, et vastavalt EPL põhikirjale ja juhatuse poolt kehtestatud korrale on liikmetel kohustus tasuda liikmemaks enne üldkoosolekut.

Palume liikmete esindajal kaasa võtta volikiri.

Lugupidamisega,

Tõnis Kask
EPL peasekretär