Posts tagged "EPL juhatus"

Purjelaualiidu üldkoosoleku otsused kinnitatud

21. aprillil toimus MTÜ Eesti Purjelaualiit korduv üldkoosolek, millel kinnitati 04.04.09 korralisel üldkoosolekul läbi arutatud ja kokku lepitud küsimused.

EPL strateegiast ja plaanidest

Pärast kevadist üldkoosolekut toimus ka juhatuse vabas vormis koosolek. Arutati järgmise kahe aasta tegevusplaane ja eesmärke. Et eelmine strateegia on edukas olnud, leiti, et tuleb uus plaan kirja panna ja ära vormistada. Ülesandeks jäi see loomulikult Aivarile. Teemadena, millega EPL juhatus järgmise 2 aastaga loodab tegeleda, tulid jutuks sellised asjad: võistlustegevuse koordineerimine olümpia-ettevalmistusest võsaslallini purjelauakoolide...