Purjelaualiit kuulutab EPL liikmete hulgas välja 2010. aasta stipendiumikonkursi võistlusametnike ja võistlusjuhtide koolituseks.

Pädevad võistlusjuhid ja võistlusametnikud on alati nõutud, olgu purjelaua- ja  lohesurfi võistlustel või suuremate purjekate regattidel. Kasuta võimalust ning omanda lemmikspordiga seotud kutsetunnistus! Või kui esimene võistlusametniku litsents juba olemas, täienda end ning tõsta kvalifikatsiooni.

Purjelaualiidu juhatuse valikul heaks kiidetud taotlejatel hüvitatakse võistlusametniku koolituse- ning eksamikulu, stipendiaat peab võtma kohustuse osaleda vähemalt kahe käesoleva aasta ametlikus võistluskalendris oleva võistluse läbi viimisel. Huvilistel palun saata enda tutvustus (CV) ja sooviavaldus aadressile info@purjelaualiit.ee

Lisainfo Eesti Jahtklubide Liidu juures toimuvatest võistlusametnike koolitustest veebilehel puri.ee

Lisaks soovitame purjelauaspordist tõsisemalt huvitatutel tutvuda purjetamisTREENERI kutseks vajalike nõuetega.
Ametlik treenerikutse on eelduseks, et spordiklubi või kool saaks taotleda toetusraha eurofondidest, võtta vastu omavalitsuse pearaha.

Kuigi purjelaua- ja lohesurfi õpetamine eeldab üsna mahukaid ja spetsiifilisi lisateadmisi, on treenerikarjääri alustuseks vajalik läbida purjetamistreenerile vajalikud kursused ning sooritada Eesti Jahtklubide Liidu juures tegutsevas kutsekomisjonis purjetamistreeneri eksam.

1. Üldised treeneri kutsetasemete taotlemise nõuded, sh. vajalike koolitustundide arv on kirjas Treenerite kutsestandardis (punkt 4 all): http://www.eok.ee/est/treenerikutse/alusdokumendid/standard

2. Iga eriala treenerikutse (s.h. purjetamistreener) taotleja peab läbima vastava (taotletava) taseme treeneri üldainete koolituse EOK juures, koolituskalender on üleval EOK kodulehel: http://www.eok.ee/est/treenerikutse/koolituskalender

3. Purjetamistreeneri kutse taotleja peab läbima lisaks purjetamisalaseid koolitusi. Hetkel EJL spetsiaalseid purjetamistreeneri koolitusi ei korralda, küll aga võiks osa võtta näiteks võistlusametnike koolitustest: http://www.puri.ee/web/index.php?lang=et&page_id=1&mod_name=news&action=view&mod_id=1108&navpage=cms_navpage. Kokku peab üldainete+purjetamisalaste koolituste tundidest tulema kokku vastava taseme puhul nõutud arv tunde.

4. EJL-i tuleb kutse taotlemiseks esitada avaldus, mille leiab siit: http://www.puri.ee/web/index.php?lang=et&page_id=108. Avalduse peal on olemas dokumentide loetelu, mis tuleb koos avaldusega EJL-i esitada. Kutseomistamise tasumäärad leiab samalt aadressilt.

5. EJL treenerite kutsekomisjon vaatab avalduse koos lisatud dokumentidega läbi ning teeb otsuse treeneri eksamile lubamise kohta (hinnatakse, kas Treenerite kutsestandardis vastavale tasemele esitatavad nõuded on täidetud ning kas kõik nõutavad dokumendid, sh. maksekorraldus, on esitatud).

6. Treeneri eksam koosneb kahest osast: üldainete pool ja purjetamise pool. Treeneri kutse saamiseks tuleb mõlemad osad positiivselt läbida.