Purjelaualiidu juhatuse töölauale on üheaegselt jõudnud lausa mitu Pärnuga seotud teemat.

Esimene. Pärnu linnavalitsus küsis EPL juhatuselt seisukohta Pärnu linna supluskohtade kasutamise eeskirja eelnõu kohta. Üldiselt päris mõistlik eeskiri, arvestades suvepealinna supelranna suurt populaarsust päevitajate ja niisama supelsakste hulgas. Põhiline surfajaid puudutav nõue on, et purjelaudade ja lohedega võib Pärnu linnas vette minna promenaadi kagupoolsest otsast, s.t. sealt Terviseparadiisi juurest, kus eelmiselgi suvel. Paneme kogu eeskirja ja kaardi ka siia veebi üles, kui see on ametlikult vastu võetud. Loodame, et Pärnu Surfiklubi informeerib üldsust ka Pärnu ranna parkimisvõimaluste ja -tingimuste kohta.

Teine. Arutasime Pärnu Jahtklubi kommodoori kapten Egon Elsteiniga Pärnu purjetajate ühist muret – Pärnu lahe liigtihedat võrgutatust. Ka Pärnu Jahtklubile teeb muret, et võistluste pidamiseks kipub suvel vaba vett väheks jääma. Leppisime kommodooriga kokku, et võtame asja ühiselt käsile ja üritame vastavates instantsides saavutada, et vähemalt mingi ala laevateest kagus kuulutataks võrguvabaks alaks, kus saaks nõuetele vastavad võistlusrajad sisse panna nii jahtidele kui purjelaudadele ja lohedele. Eriti aktuaalne on teema seetõttu, et purjelauad ja lohed ei tohi sõita ka liiga kalda lähedal, ujumistsoonis. Seega – kui Pärnu linn ja maakond tahavad, et Pärnu lahel toimuksid ükskõik mis klassi ametlikud purjetamisvõistlused, tuleb jätta mingi ala võrguvabaks. Loodame, et enne hooaja algust õnnestub sellealaseid häid uudiseid teatada.

Kolmas hea uudis on, et Pärnus on tugevasti käsile võetud noorpurjetajate koolitus. Pärnu jahtklubi juures tegutsev purjetamiskool on võtnud ambitsioonika eesmärgi õpetada välja 70 noort purjesportlast. Alustavad lapsed, nagu ikka, optimistidega, kuid suund on olümpiaklassidele ning olümpia ettevalmistusklassidele. EPL huvi on, et ühena valikutest pakutaks noortele pärast purjetamise põhiteadmiste omandamist välja ka purjelaud. Aga miks mitte ka lohe. Et lohelauasõit on nüüd ametlikult purjetamiseks kuulutatud ning pole välistatud, et mingil hetkel võib lohe ka olümpiale jõuda, pole sugugi vara sellistel teemadel mõtlema hakata. Igatahes jätkame läbirääkimisi Pärnu Jahtklubiga ning vaatame, mis sellest asjast välja tuleb.

Tuulekoridori asukoht Pärnu rannas

Tuulekoridori asukoht Pärnu rannas

PS! Tänusõnad siinkohal ka Pärnu Surfiklubile, kelle aktivistide pikaajalise töö tulemusel on surfajate tegevus ja huvid Pärnus üpris hästi teadvustatud.

PS2! Lisatud fotol noolega tähistatud koht on seesama paik, mis ka uues eeskirjas jääb väga suure tõenäosusega purjelaudade ja lohede vettemineku kohaks. Päris hea koht iseenesest, sest just Side tn pikendusel on millegipärast ranna kõige tugevam tuul.