Toome siinkohal ära Harku vallavanem Kaupo Rätseppa vastuse Eesti Purjelaualiidu pöördumisele ja ühtlasi kasutame võimalust õnnitleda Kaupo Rätseppat sünnipäeva puhul!!!!

Vastus:kaupo-rtsepp2

  

Tere Aivar,

 

Harku vald on mereäärne vald Lääne-Harjumaal, Tallinna ja Keila vahel. Valla keskus Tabasalu alevik asub Tallinna kesklinnast vaid 13 kilomeetri kaugusel. Vallal on 22 km pikkune merepiir, millest suure osa moodustab pankrannik – neist kaunimad on Rannamõisa ja Türisalu pangad. Hinnatud suvituskohad koos oma ilusate liivarandadega on Suurupi ja Vääna-Jõesuu. Sportlikku puhkamisvõimalust pakuvad Tabasalu looduspark ja Harku park.

 

Spordielu ededendamisele aitavad kaasa spordiühingud ja -klubid, kes korraldavad valla koolides spordiringe ning spordiüritusi valla elanikele. Aastaringselt toimub sadakond spordi-, kultuuri- ja kogupereüritust, suurimateks neist on sportlike perepäevadena Tabasalu Talvepäev, Tabasalu jooks, Tabasalu CUP koefitsiendi mitmevõistlus.

 

Vaatamata paljudele sportimisvõimalustele Harku vallas, puudub meie valla noortel võimalus tegeleda oma koduvallas organiseeritult purjespordiga. On tulnud mitmeid signaale lastevanematelt ja noortelt endilt, kes oleks purjespordiga tegelemisest huvitatud. Sellest tulenevalt püüab vald leida ja toetada igat ettevõtmist, mis võiksid kaasa aidata mõne purjespordikooli või treeningrühma tekkele.

 

Harku vald on võtnud tõsiseks eesmärgiks leida rakendus vanale vetelpäästejaamale Vääna –Jõesuus, purjelaudurite jaoks populaarses rannas. Selleks kuulutati eelmisel aastal välja ideekonkurss, mille eesmärgiks oli leida häid ja huvitavaid ideid, mida vana vetelpäästehoonega ja rannaalaga teha võiks. Ideekonkursil osalejatele anti suhteliselt vabad käed oma mõtete esitamiseks, et aga ei mindaks liialt innovaatiliseks ja väga kallite lahendusteni, olid tööde hindamise kriteeriumiteks rakendatavus, terviklikkus ja tasuvus. Valla eesmärk on anda hoonestusõigus ettevõttele, kes on valmis ideekavandi ellu viima. Täpsemalt saab lugeda http://www.harku.ee/.files/1189.pdf  . Ideekonkursi läbiviijad on väga teadlikud, et Vääna-Jõesuu rand on eesti surfarite seas üks populaarsemaid randu ja kui jõutakse reaalsete projektideni, arvestatakse kindlasti surfarite vajadustega.

 

Sammuks, mis aitab kaasa purjespordi arengule Harku vallas, on eesmärk „elu sisse puhuda“ Tilgu sadamale. Tilgu sadama planeerimisega on tegeletud juba pikki aastaid, mis erinevatel aegadel ja põhjustel on see protsess veninud. Praegusel vallavalitsusel on siiski eesmärk planeering veel sellel aastal volikogule kehtestamiseks saata. Ülevaatliku info Tilgu  sadama arendamise eesmärkidest ja suundadest saab siit: http://www.mereblog.com/?p=1091.

Kahjuks ei ole artiklis sisalduv info tähtaegade osas enam adekvaatne.

 

Tilgu sadamaga seonduvalt tuli eelmise aasta lõppus kokku 44-liikmeline huviliste grupp, otsustati asutada Tilgu Jahtklubi Otemarin. Jahtklubi peaks ametlikult registreeritud saama hiljemalt käesoleva aasta märtsi lõpuks. Jahtklubi juhatuses saab olema esindatud purjespordi, kalanduse, skuutri ja kaatrite/jahtide huvigruppide esindajad. Olulise tõuke jahtklubi asutamiseks andis kindlasti ka Rein Ottosoni soov Tilgu sadamas noori purjetajaid koolitama hakata ja võimalusel siia selle tarvis kõik elementaarsed tingimused luua. Vald on selle mõtte kindel toetaja ja oli lahkesti nõus oma sadamaala tasuta rendile andma, seniks kuni reaalset sadama ehitust veel ei ole. Tulevase jahtklubi üks esmaseid eesmärke on asuda läbirääkimistesse Eesti Purjelaualiiduga, et leida võimalusi tuua purjelaudureid ja purjelaua võistlusi Tilgu sadamasse.

 

Ühe küsimusena oli püstitatud: Kas peate õigustatuks pearaha ja tegevustoetuste eraldamist purjelauakoolide ja -klubide õpilaste treeninguteks ja võistlusteks?

Vastan: Harku vald toetab vastavaid mittetulundusühinguid ja kindlasti toetaksime vastavalt võimalustele ka purjespordi koolitusega tegelevaid MTÜ-sid.

 

Lugupidamisega,

 

Kaupo Rätsepp

Harku vallavanem