Posts tagged "Wave"

Novelle EMV Lainesõit 2008 video

Novelle EMV Lainesõit 2008 video. Paremsujärjestus kujunes antud võistlusel siis järgnevalt: 1. Tony Mõttus EST 21 2. Ain Härmson EST 0 3. Erno Kaasik EST 2 4. Christofer Kalk EST 141 5-6. Andres Barabanov EST 773 5-6. Ingvar Lukas EST 484 7-8. Jürgen Jõepera 7-8. Alar Vaarak EST 117 9-12. Robert Koppel EST 525 9-12....

Wavesailingu 10 reeglit

Alloleva artikli autor on 1997. aasta Kanada wavesailingu meister Olivier Matte. Kuna iga aastaga liiklus Eesti lainetes kasvab, siis on järgnevad 10 reeglit kindlasti päevakohased. Kaldkirjas minu kommentaarid. Wavesailingu 10 reeglit Windsurfing is about having fun! Kas isegi siis, kui murdunud mastiga tuleb läbi murdlainetuse kalda poole liikuda? Või kui just olete saanud ilusale lainele...

LAINELSÕIDU EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND

  1. ÜLDSÄTTED   1.1. Käesolev Eesti Purjelaualiidu (edaspidi EPL) Lainelsõidu Eesti Meistrivõistluste (edaspidi Võistlus) üldjuhend määrab ära Lainelsõidu võistlusdistsipliini Eesti tiitlivõistluste läbiviimise ning nendel osalemise korra.   1.2. Võistlused korraldatakse vastavalt ISAF 2005-2008 Purjetamise Võistlusmäärustele, Rahvusvahelistele 2008 aasta Funboard Klassireeglitele, Rahvusvahelistele 2008 aasta Funboard Meistrivõistluste Reeglitele, Võistlusjuhendile (NOR – Notice of Race), Võistluste purjetamisjuhistele...