Eesti Purjelaualiit MTÜ korraline iga-aastane üldkoosolek toimub 16. aprillil kl 11.00 Pirita TOP-i keskuses, otsustas EPL-i juhatus. Koosoleku täpne asukoht ( konverentsisaal) teatatakse ametlikus kutses, mis saadetakse EPL-i liikmetele e-mailile. Et ametlik kutse kindlasti kohale jõuaks, palutakse Purjelaualiidu liikmetel, kes pole 2011. aastal saanud EPL-i uudiskirja ja/või liikmemaksu teatist, värskendada oma e-maili aadress meie andmebaasis.

Eesti Purjelaualiidu  korralise üldkoosoleku 2011 päevakorras on järgmised punktid:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
2. Juhatuse ettekanne EPL 2010 aasta tegevustest. 
3. 2010 majandusaasta-, tegevusaruande ja revidendi aruande kinnitamine. 
4. Juhatuse liikmete valimine uueks ametiajaks. 
5. Revidendi valimine 2011. aastaks. 
6. EPL 2011 aasta tegevusplaani ja võistluskalendri tutvustamine.

Kutse ja ametlik päevakord saadetakse nädal enne koosoleku toimumise aega Eesti Purjelaualiidu liikmetele.

Purjelaualiidu juhatus tuletab meelde, et vastavalt EPL põhikirjale ja juhatuse poolt kehtestatud korrale on üldkoosolekul hääleõiguslikud EPL liikmed, kes on oma liikmestaatust liikmemaksu õigeaegse tasumisega pikendanud. 2011. aasta liikmemaksu laekumise viimane tähtaeg on 15.04.2011, täpsema info leiab EPL kodulehelt. Purjenumbriregistrit ning liikmelisuse kehtivust 2011 aastal saab kontrollida Purjelaualiidu kodulehel olevast registrist.

Küsimuste ja täpsustustega palun pöörduda: info@purjelaualiit.ee